Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

INWESTYCJA NR 1 pn.:
”Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo- Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze- Kiemławki o dł. 4,7km” mająca na celu budowę lub modernizacja dróg lokalnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość zrealizowanej operacji: 1 691 265,02 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 076 151,00 PLN
Środki własne Powiatu Kętrzyńskiego: 530 514,02 PLN
Środki Gminy Barciany:  84 600,00 PLN

Rozpoczęta: 07.09.2016r.
Zakończona: 10.11.2016r.

INWESTYCJA NR 2 pn.:
”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N ciąg drogi woj. 592 – Jeżewo – Winda Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo dł. 2,753km” mająca na celu budowę lub modernizacja dróg lokalnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość zrealizowanej operacji: 1 336 314,29 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 850 296,00 PLN
Środki własne Powiatu Kętrzyńskiego:  318 718,29 PLN
Środki Gminy Srokowo:167 300,00 PLN

Rozpoczęta: 20.09.2016r.
Zakończona: 10.11.2016r.