Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

4 października podpisano umowę na przebudowę nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap II. Zarząd Powiatu w osobach: Ryszard Henryk Niedziółka – Starosta Kętrzyński oraz Michał Jerzy Krasiński – Wicestarosta, zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału - Jacka Pasika.

 

- Deklarujemy pełną i owocną współpracę w zakresie przebudowy drogi na trasie Kętrzyn-Giżycko. -  tak 2 października mówili przedstawiciele Powiatu Kętrzyńskiego i Giżyckiego, podczas podpisania listu intencyjnego.
Ryszard Henryk Niedziółka - Starosta Kętrzyński oraz Wacław Jan Strażewicz - Starosta Giżycki, zadeklarowali pomoc w celu realizacji potrzebnej inwestycji drogowej, której oczekują mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz turyści. List podpisali również Michał Jerzy Krasiński - Wicestarosta Kętrzyński oraz Mirosław Dariusz Drzażdżewski - Wicestarosta Giżycki.