Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

27 maja odbyła się X sesja Rady Powiatu, w której uczestniczyło 16 radnych, naczelnicy Starostwa Powiatowego Kętrzynie oraz przedstawiciele powiatowych jednostek i służb. Radni zadawali Staroście i Zarządowi Powiatu pytania dotyczące głównie zmian w kętrzyńskim szpitalu. Poruszono również tematy audytu w Starostwie i kosztów obsługi prawnej. Jednym z punktów porządku sesji była analiza utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów i inwestycji. Część dotyczącą remontów przedstawił kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Jerzy Dyczkowski. Wskazał on, że na terenie Powiatu znajduje się łącznie 475 km dróg powiatowych (304 km asfaltowych, 150 km brukowych, 96km gruntowych). Kierownik Rejonu Dróg wyliczył wydatki poniesione na remonty dróg powiatowych w latach 2010-2014 oraz plan wydatków na 2015 rok. Tematykę związaną z inwestycjami drogowymi omówiła naczelnik Wydziału Architektury Budownictwa i Inwestycji Magdalena Osinowicz-Dąbrówna. Naczelnik wymieniła wszystkie inwestycje Powiatowe planowane w 2015 roku, wskazała koszt każdej z nich oraz udział Powiatu w finansowaniu poszczególnych inwestycji.

O tym, że prawie każdy chłopiec chce lub chciał być strażakiem wiemy nie od dziś. Wiemy też, że zawód strażaka cieszy się wśród dzieci i wśród dorosłych wielkim szacunkiem i uznaniem. Dzieci lubią wiedzieć i chcą wiedzieć o tym zawodzie jak najwięcej.

W związku z tym kętrzyńscy strażacy po raz kolejny zorganizowali w miesiącu maju „Dni otwartej strażnicy”, które przedłużyliśmy na miesiąc czerwiec. W maju niemal w każdym dniu mieliśmy czas zarezerwowany dla „małych strażaków”. Zdarzały się dni, że mieliśmy kilka grup zwiedzających naszą komendę. Nie mogliśmy się oprzeć prośbom dzieciaków i kontynuujemy nasze wspólne spotkania również w czerwcu, i tak 2 czerwca odwiedziły nas sympatyczne dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie.

W Powiecie Kętrzyńskim trwają prace nas powstaniem Centrum Usług Wspólnych, które zajmować się będzie administracją podległych powiatowi jednostek. Dzięki temu jednostki takie, jak szkoły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy Młodzieżowy Dom Kultury będą mogły mieć wspólną księgowość. Swoją siedzibę Centrum znajdzie w budynku przy ul. Pocztowej. Pomysł powstania Centrum Usług Wspólnych w Kętrzynie zrodził się wczesną wiosną i konsekwentnie był przygotowywany do wdrożenia. W międzyczasie tematem zajął się także Sejm. W piątek, 15 maja, posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Jednym z jej najważniejszych punktów była właśnie kwestia CUWów. Dzięki zmianom w prawie gminy i powiaty dostały możliwość tworzenia tego typu centrów. Dla powiatu oznacza to niższe koszty i łatwiejszą obsługę podległych jednostek.

- Bardzo cieszy nas fakt, że kreujemy rozwiązania, które potwierdzają uregulowania przyjmowane przez sejm. Co istotne, nasz pomysł powstał wcześniej niż sejmowa ustawa, a mimo to jest zgodny z jej uregulowaniami - powiedział Ryszard Niedziółka Starosta Kętrzyński.

26 maja Starosta Ryszard Niedziółka wraz z dyrekcją Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie podpisali list intencyjny o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Stronę uczelni reprezentował gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk- rektor WAT. Współpraca ta opierać się ma na naukowym mecenacie Wojskowej Akademii Technicznej nad kętrzyńską szkołą. Ryszard Niedziółka, Irena Hadziewicz oraz Barbara Milewicz reprezentujący Powiat Kętrzyński, zapoznali się z dorobkiem dydaktycznym i naukowo-badawczym uczelni, zwiedzili Instytut Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki oraz Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Dyrekcja Zespołu Szkół przedstawiła obecnym osiągnięcia i profil szkoły.