Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

26 stycznia br. w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego Rada Powiatu w Kętrzynie obradowała po raz czwarty w obecnej kadencji.  Po przedstawieniu porządku sesji radny Waldemar Kuczyński (członek Zarządu Powiatu) zgłosił wniosek w sprawie jego zmiany. Wnioskował o możliwość wystąpienia przedstawicieli Komitetu Na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze. Radni wyrazili zgodę na zmianę porządku, a po wysłuchaniu przedstawiciela Komitetu zagwarantowali zajęcie się tą kwestią na późniejszych posiedzeniach. Kolejną zmianą w porządku obrad był apel Rady Powiatu do Premier Rządu RP i Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wpisania przebudowy drogi krajowej DK 16 do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Po ustaleniu porządku obrad wicestarosta Sławomir Jarosik przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, wobec którego radni nie mieli żadnych uwag. Pytania do starosty w ramach interpelacji i zapytań zadał radny Michał Kochanowski. Dotyczyły one wyremontowania powiatowych ulic Linki i Pieniężnego jeszcze przed przejęciem ich przez Miasto Kętrzyn oraz uruchomienia punktu paszportowego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie. W odpowiedzi na pytanie radnego, starosta Ryszard Niedziółka stwierdził, że przebudowa ulic jest niewykluczona, lecz zależy od możliwości finansowych Powiatu. Sprawę punktu paszportowego pozostawił do rozpatrzenia pod względem możliwości i warunków, które należy spełnić, by go uruchomić. Przed przerwą w obradach radni wysłuchali sprawozdania Starosty Kętrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014.

21 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyła się coroczna odprawa. Uczestniczyli w niej: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Andrzej Zielonka, Prokurator Rejonowy w Kętrzynie Jarosław Duczmalewski, Burmistrz Miasta Ketrzyn Krzysztof Hećman, wicestarosta Sławomir Jarosik oraz funkcjonariusze i pracownicy kętrzyńskiej komendy.

Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Wiesław Skudelski podsumował pracę tutejszej komendy w 2014 roku. Wskazał, że był to pracowity, trudny i pełen wyzwań rok, a uzyskane wyniki potwierdzają wysoki poziom zaangażowania kętrzyńskich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaprezentowane zostały również plany na obecny rok, wśród których znalazły się:

-doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie,

- działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach,

- przeciwdziałanie cyberprzestępczości,

-skuteczniejsza walka z przestępczością gospodarczą,

-zapewnianie bezpieczeństwa imprez m.in. sportowych.

22. stycznia 2015r. starosta Ryszard Niedziółka i wicestarosta Sławomir Jarosik w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego podpisali umowę wieńczącą procedurę przetargową na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Przedsięwzięcie realizowano w ramach projektu pn. Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych. Wykonawcą umowy jest poznańska firma Sputnik Software sp. z o.o.

Koszt tej inwestycji to 1 469 841,39zł z czego wkład Starostwa to 220 476,21zł.,
a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85% wartości inwestycji.

W ramach przeprowadzanej inwestycji do starostwa i podległych mu jednostek trafi między innymi sprzęt komputerowy wraz z wyposażeniem serwerowni (100 sztuk sprzętu komputerowego, 20 laptopów), oprogramowanie antywirusowe oraz pakiety biurowego oprogramowania do powyższych sprzętów, nowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne.  Ponadto powstanie nowa strona internetowa. Zakupiony zostanie System Elektronicznej Obsługi Interesanta i system Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz elektroniczna platforma świadczenia e-usług, które ułatwią interesantom kontakt i dostęp do usług świadczonych przez urząd.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 31 maja 2015r

15 stycznia 2015r. na Placu marszałka J. Piłsudskiego w Kętrzynie odbyły się uroczystości upamiętniające 97 rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego. Pod pomnikiem patrona miasta stanęła warta honorowa Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska oraz Hufca Ketrzyn. Obecne były również poczty sztandarowe Miasta Kętrzyn, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 1. Po odegraniu hymnu Kętrzyna przedstawiciele lokalnych społeczności oddali hołd patronowi, składając wiązanki kwiatów na pomniku wybudowanym ku jego pamięci. Wśród delegatów  byli:

9. stycznia 2015r. w sali kominkowej kętrzyńskiego Starostwa odbyło
się spotkanie starosty i służb powiatowych z przedstawicielami mieszkańców gminy Korsze. Konsultacje, których inicjatorem był starosta Ryszard Niedziółka, dotyczyły oddziaływania Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy. W spotkaniu wzięli udział również: burmistrz miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman, burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach Andrzej Wankiewicz, radny Sejmiku Województwa Ryszard Kawczyński oraz członek Zarządu Powiatu Waldemar Kuczyński.

Starosta Ryszard Niedziółka przedstawił cel i porządek spotkania oraz zaprezentował całą procedurę podejmowania decyzji w sprawie powstania ZAP Sznajder Batterien S.A. w Korszach.

Swoje zdanie wyrazili rolnicy  mieszkający  w gminie Korsze oraz przedstawiciel Komitetu Na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze.  Negatywne opinie dotyczące uciążliwości zakładu, jego zły wpływ na stan zdrowia mieszkańców i środowiska to główne zarzuty wobec  Zakładu Recyklingu Akumulatorów przedstawione zebranym uczestnikom spotkania.

Dyskusja, która momentami była bardzo emocjonalna, zakończyła się wspólną deklaracją burmistrza Kętrzyna, starosty kętrzyńskiego i radnego sejmiku dotyczącą zaangażowania w wyeliminowaniu uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładu.